PHẦN MỀM

Phần mềm APPA Smart Farm

PHẦN MỀM Phần mềm APPA Smart Farm

Phần mềm dùng cho hệ thống nông nghiệp thông minh APPA-N1

Đây là phần mềm ứng dụng dùng trên điện thoại di động

Tải ứng dụng cho Android