Commitment EFFICIENCY

increase VALUE

SEND FAITH

SATISFIED WITH EXPERIENCE 

GIẢI PHÁP APPA ?

KHÁC BIỆT VÀ HIỆU QUẢ

Mô hình vườn cây cảnh

Mô hình vườn cây cảnh

Mô hình nhà vườn

Mô hình nhà vườn

Mô hình trồng rau sạch và hoa sạch trên cánh đồng

Mô hình trồng rau sạch và hoa sạch trên cánh đồng

Mô hình rau sạch và hoa công nghiệp (Nhà màng)

Mô hình rau sạch và hoa công nghiệp

Mô hình trang trại chăn nuôi

Mô hình trang trại chăn nuôi

Mô hình nhà nấm công nghiệp

Mô hình nhà nấm công nghiệp

Mô hình nhà nấm an toàn

Mô hình nhà nấm an toàn

Mô hình nhà nấm tự nhiên

Mô hình nhà nấm tự nhiên

Nhà nấm tự nhiên

Một sản phẩm hợp tác giữa Appa Group và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nấm - Viện Di Truyền Nông nghiệp

Nhà nấm công nghiệp

Một sản phẩm hợp tác giữa Appa Group và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nấm - Viện Di Truyền Nông nghiệp

Nhà nấm an toàn

Một sản phẩm hợp tác giữa Appa Group và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nấm - Viện Di Truyền Nông nghiệp

Hệ thống nông nghiệp thông minh APPA-N1

Ứng dụng rộng rãi, phù hợp sử dụng cho nhiều loại mô hình