Đăng ký tài khoản Appa Smart Farm

Đăng ký tài khoản Appa Smart Farm

Bước 1: Mở ứng dụng, tại trang đăng nhập, bấm vào phần “đăng ký” được khoanh vùng màu đỏ trong hình bên dưới:
Bước 2: Trên màn hình Ứng dụng sẽ yêu cầu nhập một số thông tin của chủ tài khoản bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, tình thành, quận huyện, địa chỉ, mã hợp đồng và mô hình nông nghiệp. Sau khi nhập thông tin đầy đủ thì nhấn vào ô “Tiếp theo”.
Bước 3: Tiếp tục nhập mật khẩu (2 lần) và bấm vào ô “đăng ký”.


Sau khi đăng ký thành công, bạn vui lòng truy cập vào email của bạn để xác nhận đăng ký