Hướng dẫn quản lý thiết bị trên ứng dụng Appa Smart Farm

Hướng dẫn quản lý thiết bị trên ứng dụng Appa Smart Farm

Chức năng này dùng để quản lý các thiết bị phần cứng trong mô hình Giải pháp Hệ thống nông nghiệp thông minh APPA.


Cách vào trang quản lý thiết bị: Bạn bấm vào mục “Quản lý thiết bị” từ “Danh mục chính”.


1. Cách thêm thiết bị:


Bước 1: Bạn bấm vào ô “Tạo mới”.Bước 2: Trong trang “Tạo mới thiết bị”, bạn cần nhập các thông tin:


  • Tên thiết bị (Bạn tự đặt tên để dễ nhớ nhất)
  • Kiểu thiết bị (Có 3 kiểu thiết bị là: Bộ xử lý trung tâm, Bộ điều khiển và Bộ cảm biến. Bạn chọn đúng loại thiết bị mà bạn muốn thêm vào).
  • ID thiết bị (Là mã số thiết bị được dán trên vỏ thiết bị)


Bước 3: Sau đó bấm vào ô “Thêm mới” để hoàn thành việc thêm thiết bị.Sau khi “Tạo mới thiết bị” thành công, ứng dụng sẽ đưa bạn về trang “Quản lý thiết bị”. Trên màn hình sẽ hiển thị danh sách và trạng thái kết nối của tất cả các thiết bị mà bạn đã thêm vào.


Lưu ý: Thông thường trong Hệ thống giải pháp nông nghiệp thông minh APPA sẽ có 3 loại thiết bị là: Bộ xử lý trung tâm, Bộ điều khiển và Bộ cảm biến. Bạn cần thêm đủ 3 loại thiết bị của bạn vào ứng dụng.Sau khi hoàn thành việc thêm thiết bị, bạn quay lại “trang màn hình chính- trang quản lý các khu vực” để tiếp tục “tạo mới khu vực” bằng cách bấm vào kí hiệu “trở lại” ở góc trên cùng bên trái của màn hình ứng dụng hoặc bấm vào nút “trở lại” của điện thoại - là phần được khoanh đỏ trong hình ảnh bên dưới.


2. Cập nhật thông tin thiết bị:


Bạn muốn cập nhật lại thông tin thiết bị nào, bạn bấm vào tên thiết bị đó để truy cập vào trang “chỉnh sửa thiết bị”

Trang “chỉnh sửa thiết bị” hiển thị thông tin hiện tại của thiết bị mà bạn đã tạo trước đó

Bước 1: Bạn nhập lại thông tin vào các ô thông tin mà bạn định sửa

Bước 2: Bấm vào ô “cập nhật” để lưu lại những thông tin mà bạn đã thay đổi.